Представяне на сборникът "Българската драма и театър в Р. Македония"