Представяне на сборникът "Българската драма и театър в Р. Македония"

 Image

В духа на Договорът за сътрудничество между Р. България и Р. Македония в тържествената зала на БКИЦ- Скопие, бе представен сборникът,, Българската драма и театър в Р. Македония"