Изложба на преподаватели от НХГ"Цанко Лавренов" и ДСУЛУД"Лазар Личеноски"

 Image

В духа на Договорът за сътрудничество между Р. България и Р. Македония двете гимназии подписаха договор за размяна на опит и идеи от областта на образованието,
приложното и изобразителното изкуство за по нататъшни съвместни изложби на ученици и преподаватели в Скопие и Пловдив.