www.mamboteam.com
Културно-информационен център на Република България в Скопие ©  
Начало Новини Покани за събития представяне на книгата „Волжка България и Казанското ханство
Wednesday, 12 August 2020
 
 
представяне на книгата „Волжка България и Казанското ханство PDF Print

ПОКАНА

Най-учтиво Ви каним на 20 март 2014 г., четвъртък, от 18 часа

на Вечер, посветена на българското културно-историческо наследство

с  представяне на книгата

Волжка България и Казанското ханство:

предания и легенди на народите по Средна Волга”

на д-р Георги Владимиров,

както и лекция-презентация на автора, проследяваща историческия път на волжките българи и тяхното духовно наследство. Презентацията включва факти около създаването на Волжка България и формирането на нейния цивилизационен облик, възникването и разпада на Златната орда, раждането и развитието на Казанското ханство – последният представител на волжкобългарския културен модел по Средна Волга през средновековието.

 

Георги Владимиров е роден през 1974 г. в София. Завършва с отличие специалностите „Културология” и „История” в Софийския университет “Св. Климент Охридски” (1998). През 2004 г. защитава дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор по история” на тема “Дунавска и Волжка България – формиране и промяна на културните модели (VII-XI в.)”.

Автор на 6 монографии и над 80 научни статии, студии и изследвания по проблеми на средновековната история и култура в научния и периодичния печат. Съавтор (с проф. Пл. Павлов) на изследването „Златната Орда и българите”, автор и съ-редактор на том II от поредицата „Българска национална история”. Публикува в България, Руската федерация (Татарстан, Чувашия), Украйна, Австрия. Утвърден специалист по история и култура на българите по Средна Волга през средновековието.

Д-р Владимиров е носител на Международната награда „Проф. Франциско Герра” (2005 г.) за млад учен с приноси в изучаването на историята на медицината, на Годишната награда за високи научни постижения на Съюза на учените в България (2009 г.) и на Грамота за научно-приложен принос в сферата на хуманитаристиката (2011 г.) за проучванията си в областта на волжкобългарското културно наследство. Дописен член на Българската академия на науките и изкуствата и главен редактор на списание „Летописи”. Член на Съюза на учените, на редколегиите на Международния сборник „Золотоордынская цивилизация” и на списание „Золотоордынское обозрение” – издания на Центъра за изследване на историята на Златната орда „М. А. Усманов” към Института по история на Академия на науките на Република Татарстан, както и на редколегията на Международния годишник по история на медицината „Асклепий”.

 

 

 

 

 
< Prev   Next >
 
Top! Top!