www.mamboteam.com
Културно-информационен център на Република България в Скопие ©  
Начало Новини Покани за събития Д В У Д Н Е В Е Н Ф Е С Т И В А Л
Thursday, 05 August 2021
 
 
Д В У Д Н Е В Е Н Ф Е С Т И В А Л PDF Print

Д В У Д Н Е В Е Н    Ф Е С Т И В А Л

 

НА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА ОТ ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЪЛГАРИЯ – Р. МАКЕДОНИЯ В КР. ПАЛАНКА

08 - 09 ЮНИ 2013

П Р О Г Р А М А

08 юни 2013 г. Място: Градски площад – Кр. Паланка

18.00 – ТРАДИЦИОННИ ДЕТСКИ ИГРИ – децата участници във фестивала  демонстрират традиционните детски игри

19.30 – РЕВЮ НА НАРОДНИ НОСИИ – представяне на традиционни облека (носии) от трансграничния регион

21.00 – КОНЦЕРТ

КУЗ Фолклористи – Кр. Паланка

Учениците от Гимназия „Неофит Рилски”, Кюстендил

09 юни 2013 г. Място: Манастир «Св. Йоаким Осоговски»

12.00 – 14.00 ч – Презентация и дегустация на ТРАДИЦИОННА КУХНЯ  от трансграничния регион

Участници във фестивала:

Ученици от ООУ „Илинден“ с. Конопница – Крива Паланка

Ученици от ООУ Илинден с. Мождивняк – Крива Паланка

Ученици от Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Кюстендил

Ученици от СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка

Бендът при СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка

Ученици от Гимназия „Неофит Рилски”, Кюстендил

Ученици от Професионална гимназия по туризъм „Никола Йонков Вапцаров”, Кюстендил 

КУЗ „ФОЛКЛОРИСТИ“ – Крива Паланка

Клуб на пензионери „Достоинствена старост“ при ОО на Црвен Крст – Кр. Паланка

Фолклорна група „Красота”, с. Долно село, с худ. ръководител Миродинка Василева и учениците от клуб „Приложно изкуство и етнография” при Пето основно училище „Христо Ботев”, Кюстендил

Танцова формация „Партньори – Кюстендил”

 

Фестивалът на Традиционната култура се реализира в рамките на проект „Културното наследство на предците ни – духовни устои за общото ни европейско бъдеще”, съфинансиран от Европейския съюз по Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 България – Р Македония, CCI № 2007CB16IPO007

The Traditional Culture Festival is realized within the Project “Cultural Heritage of Our Ancestors – Spiritual Mainstay of Our Common European Future” co-funded by the European Union through the IPA Cross-Border Programme, CCI number 2007CB16IPO007

 
< Prev   Next >
 
Top! Top!